упр.46 на стр 40 для 3 класса тетрадь потренируйся часть 1 корешковой

Ссылка:

http://xyju.ykeh.dou-martan-chu.ru/engine/t.php?q=урок абагульнення па сусветнай гісторыі 11 класс раздзел 3&uri=b8e6f8e4a7947e1791436bd2b7df34fd

10–11 кл. : дапаможнiк для настаўнiкаў устаноў агульнай сярэд няй адукацыi з белар. i рус. мовамi навучання / В. В. Гiнчук. –. Мiнск : Сэр Вит, 2012. – 112 с. ... Дапаможнік адрасаваны настаўнікам гісторыі ўстаноў агульнай сярэдняй адука цыі. УДК 373.5.016 : 94(476). ББК 74.266.3. ISBN 978 985 419 665 7. Гісторыя Беларусі : тэставыя і рознаўзроўневыя заданні : 10—11 класы : дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай ... ўрока. К олькасць гадзін. Мэты вывучэння ўрока. Характарыстыка асноўных відаў і спосабаў дзейнасціДамашняе заданне. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Раздзел I. КАСТРЫЧНЩКАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ І ... Подробные ответы к ученику истории за 10 класс, автор Я.К. Новик. Урок абагульнення і кантролю ведаў “Краіны Еўропы і ЗША ў 1918 –. 1939 гг. ... Космач, Г. А. Сусветная гісторыя Навейшага часу, 1918 – 1945 гг. : вучэб. ... 3. Краснова, М. А. История Новейшего времени в 10 классе : учеб.-метод. пособие для учителей / М. А. Краснова, Г. А. Космач, В. С. Кошелев. –. Разработки уроков по Древней Руси.doc · Сусветная гісторыя Паўтарэнне, абагульненне і сістэматызацыя матэрыялу раздзела І Заходняя Еўропа і еўрапейская культура ў ХІХ - пачатку ХХ ст.doc · Сусветная Гісторыя. Легендарны пачатак Рыма. 5 класс.doc · Тема урока Индия. Страна сказочных богатств. Раздзел 3. Выкарыстанне асобасна-арыентаваных. тэхналогій навучання. 3.1. Тэхналогія калектыўнага асэнсавання. Абмеркаванне аповесці Уладзіміра Караткевіча “Ладдзя Роспачы” ў 9-ым класе. Урок пазакласнага. чытання. Закончыць вывучэнне манаграфічнай тэмы Уладзімір Караткевіч праграма ... Сусветная гісторыя Паўтарэнне, абагульненне і сістэматызацыя матэрыялу раздзела І Заходняя Еўропа і еўрапейская культура ў ХІХ - пачатку ХХ ст ... 11 -й класс. Урок Истории Путешествие в загадочную Арктиду Урок истории Рабовладение в Древнем Риме и восстание Спартака Урок истории ... РАЗДЗЕЛ I. Беларусь на зыходзе феадалізму: канец XVIII — сярэдзіна XIX ст. ... 11. Літаратура і мастацтва ў першай палове XIX ст. Ілюстраваная гісторыя. Краіна Беларусь: Літаратура і мастацтва першай паловы XIX стагоддзя ... 12. Беларусь у канцы XVIII — сярэдзіне XIX ст. Урок абагульнення ... 10–11 кл. : дапаможнiк для настаўнiкаў устаноў агульнай сярэд няй адукацыi з белар. i рус. мовамi навучання / В. В. Гiнчук. –. Мiнск : Сэр Вит, 2012. – 112 с. ... Дапаможнік адрасаваны настаўнікам гісторыі ўстаноў агульнай сярэдняй адука цыі. УДК 373.5.016 : 94(476). ББК 74.266.3. ISBN 978 985 419 665 7. Гісторыя Беларусі : тэставыя і рознаўзроўневыя заданні : 10—11 класы : дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай ... ўрока. К олькасць гадзін. Мэты вывучэння ўрока. Характарыстыка асноўных відаў і спосабаў дзейнасціДамашняе заданне. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Раздзел I. КАСТРЫЧНЩКАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ І ... Подробные ответы к ученику истории за 10 класс, автор Я.К. Новик. Урок абагульнення і кантролю ведаў “Краіны Еўропы і ЗША ў 1918 –. 1939 гг. ... Космач, Г. А. Сусветная гісторыя Навейшага часу, 1918 – 1945 гг. : вучэб. ... 3. Краснова, М. А. История Новейшего времени в 10 классе : учеб.-метод. пособие для учителей / М. А. Краснова, Г. А. Космач, В. С. Кошелев. –. Яны прысвечаны адной з самых трагічных старонак другой сусветнай вайны на Беларусі — масаваму спальванню гітлераўцамі вёсак разам з жыхарамі. .... 3. У чым асаблівасці кнігі А. АдаD мовіча, Я. Брыля, У. Калесніка «Я з вогненнай вёскі»? 4. Якія перыяды гісторыі прыцягвалі ўвагу празаікаў у канцы ... Разработки уроков по Древней Руси.doc · Сусветная гісторыя Паўтарэнне, абагульненне і сістэматызацыя матэрыялу раздзела І Заходняя Еўропа і еўрапейская культура ў ХІХ - пачатку ХХ ст.doc · Сусветная Гісторыя. Легендарны пачатак Рыма. 5 класс.doc · Тема урока Индия. Страна сказочных богатств. Раздзел 3. Выкарыстанне асобасна-арыентаваных. тэхналогій навучання. 3.1. Тэхналогія калектыўнага асэнсавання. Абмеркаванне аповесці Уладзіміра Караткевіча “Ладдзя Роспачы” ў 9-ым класе. Урок пазакласнага. чытання. Закончыць вывучэнне манаграфічнай тэмы Уладзімір Караткевіч праграма ...
урок абагульнення па сусветнай гісторыі 11 класс раздзел 3

■トラックバック

Profile

xyju.ykeh.dou-martan-chu.ru

Author:xyju.ykeh.dou-martan-chu.ru

Latest comments

Search form

Display RSS link.

  • 1. Тлумачальная запіска. 2. Тэарэтычны раздзел. 2.1. Канспекты лекцый па дысцыпліне “Методыка выкладання гісторыі”. 3. Практычны раздзел. 3.1. Планы ...... яны могуць выкарыстоўвацца амаль на кожным уроку гісторыі. Лекцыя 11. Метадычныя прыемы і сродкі фарміравання гістарычных паняццяў. 1.
  • урок в 7 классе изложение по воспоминаниям т л сухотиной

Link

  • Яны прысвечаны адной з самых трагічных старонак другой сусветнай вайны на Беларусі — масаваму спальванню гітлераўцамі вёсак разам з жыхарамі. .... 3. У чым асаблівасці кнігі А. АдаD мовіча, Я. Брыля, У. Калесніка «Я з вогненнай вёскі»? 4. Якія перыяды гісторыі прыцягвалі ўвагу празаікаў у канцы ...

Friend request form


20170405220916

/ / Template design by:cubebox
Copyright (c) xyju.ykeh.dou-martan-chu.ru All Rights Reserved.